/
/
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Rada Miasta i Gminy Wiązów, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) – zwaną także ustawą oraz w związku z uchwałami nr XXVIII/222/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów oraz nr XXIX/237/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/222/2021 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów oraz po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązów, przyjętego uchwałą LX/443/2023 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 września 2023 r., podjęła na sesji w dniu 28 września 2023 r. uchwałę nr LX/444/2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów – zwaną dalej także uchwałą.

Czytaj więcej

Czym dokładnie się zajmujemy?

Potrzebujesz wsparcia we własnej sprawie?

Umów się na spotkanie

Pozostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy w celu ustalenia dogodnego terminu

W czym jeszcze się specjalizujemy?

Prawo medyczne

Prawo cywilne

Prawo karne

Potrzebujesz wsparcia we własnej sprawie?

Umów się na spotkanie

Pozostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy w celu ustalenia dogodnego terminu

Formularz zamówienia kontaktu

Zeskanuj kod QR telefonem, aby pobrać wizytówkę

Pobierz wizytówkę prosto na telefon

Call Now Button