/
/
Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa medycznego, wspierając pacjentów w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne. Rozumiemy, jak trudne mogą być takie sytuacje, dlatego zapewniamy kompleksową pomoc prawną, od analizy dokumentacji medycznej, przez negocjacje z placówkami medycznymi czy zakładami ubezpieczeń, aż po reprezentację w sądzie. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, pomagamy pacjentom uzyskać sprawiedliwość i rekompensatę za doznane krzywdy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc prawną w sprawach medycznych i dowiedzieć się, jak możemy wspierać Cię w walce o Twoje prawa.

Czytaj więcej

Prawnik medyczny Warszawa

Błędy medyczne mogą kosztować zdrowie, a w skrajnych przypadkach nawet życie pacjenta. Poszkodowany lub jego rodzina nie zawsze dochodzą swoich praw, co najczęściej jest wyrazem strachu i braku wiary w możliwość uzyskania odszkodowania. Prawnik medyczny pomoże dochodzić sprawiedliwości na drodze polubownej, a jeśli działania te nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, również na drodze sądowej.

Sprawy medyczne: kiedy skorzystać z pomocy specjalisty?

Adwokat do spraw błędów medycznych Mariusz Krzyżanowski świadczy pomoc, gdy wskutek działań personelu medycznego pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu lub stracił życie. Najczęściej są to zdarzenia, w których:

  • została postawiona zła diagnoza,
  • odmówiono udzielenia pomocy medycznej,
  • potraktowano pacjenta w sposób niewłaściwy, łamiąc jego prawa,
  • zastosowano nieodpowiednią terapię.

Sprawy, w których zastosowanie ma prawo medyczne, często wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Kancelaria Mariusza Krzyżanowskiego w Warszawie współpracując ze specjalistami o rozległej wiedzy medycznej zapewnia dogłębną analizę dokumentacji celem ustalenia, czy doszło do błędu medycznego. W przypadku jego podejrzenia warto niezwłocznie skontaktować się z adwokatem i skorzystać z jego wsparcia. Dzięki temu pacjent będzie mógł skupić się na dalszym leczeniu, a dochodzeniem stosownych roszczeń zajmie się prawnik.

Adwokat do spraw błędów medycznych

Wszelkiego rodzaju sprawy medyczne wymagają indywidualnego i profesjonalnego podejścia oraz doświadczenia procesowego. Adwokat zajmuje się analizą dokumentacji źródłowej, dlatego tak ważne jest dostarczenie pełnego kompletu dokumentów. Szpital bądź przychodnia mają obowiązek wydać je na żądanie pacjenta czy upoważnionych członków rodziny. Prawnik medyczny Mariusz Krzyżanowski po zapoznaniu się ze sprawą ocenia, o co może ubiegać się poszkodowany lub jego przedstawiciel. Roszczenia najczęściej dotyczą:

  • odszkodowania,
  • zadośćuczynienia,
  • zapłaty renty,
  • zapłaty sumy potrzebnej na leczenie.

Zgłoś błąd medyczny i uzyskaj odszkodowanie

Praktyka ogólna, jaką prowadzi kancelaria, pokazuje, że błędy medyczne mają miejsce zarówno w małych, jak i w prestiżowych ośrodkach. Pacjenci, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek nieprawidłowych działań personelu medycznego, mogą ubiegać się m.in. o odszkodowanie. Jest to forma rekompensaty za poniesioną szkodę, która pozwala odzyskać część kosztów związanych z leczeniem lub rehabilitacją. Prawnik medyczny Mariusz Krzyżanowski działający w Warszawie pomaga przejść całą procedurę, bez względu na to, czy wiedzie ona przez negocjacje, czy też ma swój finał na drodze sądowej. Jednym z kluczowych elementów jest podjęcie decyzji, od kogo dochodzić roszczeń – lekarza, szpitala czy ubezpieczyciela. Ulegają one przedawnieniu po upływie 3 lat od momentu, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie. Jest to o tyle ważne, że niektóre powikłania pojawiają się dopiero po kilku tygodniach, a nawet miesiącach. Termin ogólny nie dotyczy dzieci, które mogą dochodzić swoich praw jeszcze przez 2 lata po osiągnięciu pełnoletności. Jeśli personel dopuścił się przestępstwa, termin przedawnienia jest znacznie dłuższy i wynosi 20 lat. Bardzo istotna jest więc kwalifikacja prawna czynu dokonana m.in. w oparciu o prawo medyczne. Kancelaria Mariusza Krzyżanowskiego w Warszawie pomaga skompletować materiał dowodowy, którego ciężar zgromadzenia spoczywa na pacjencie.

Kancelaria sprawy medyczne w Warszawie: Mariusz Krzyżanowski

Adwokat prowadzący sprawy medyczne pomaga dochodzić roszczeń z tytułu błędów popełnionych przez personel szpitala lub innego ośrodka zdrowia. Prawnik – odszkodowania gwarantuje profesjonalne, kompleksowe podejście do każdego klienta. Sprawy z zakresu medycyny wymagają nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również empatycznej postawy. Błędy w sztuce lekarskiej niosą za sobą daleko idące konsekwencje, w tym również finansowe, dlatego tak ważne jest wsparcie dobrego prawnika.

 

Czym dokładnie się zajmujemy?

Potrzebujesz wsparcia we własnej sprawie?

Umów się na spotkanie

Pozostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy w celu ustalenia dogodnego terminu

W czym jeszcze się specjalizujemy?

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Zobacz więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Zobacz więcej

Prawo karne

Prawo karne

Zobacz więcej

Potrzebujesz wsparcia we własnej sprawie?

Umów się na spotkanie

Pozostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy w celu ustalenia dogodnego terminu

Formularz zamówienia kontaktu

Zeskanuj kod QR telefonem, aby pobrać wizytówkę

Pobierz wizytówkę prosto na telefon

Call Now Button