/
/
Obsługa prawna biznesu

Obsługa prawna biznesu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rada Miasta i Gminy Wiązów, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) – zwaną także ustawą oraz w związku z uchwałami nr XXVIII/222/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów oraz nr XXIX/237/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/222/2021 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów oraz po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązów, przyjętego uchwałą LX/443/2023 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 września 2023 r., podjęła na sesji w dniu 28 września 2023 r. uchwałę nr LX/444/2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów – zwaną dalej także uchwałą.

Czym dokładnie się zajmujemy:

W czym jeszcze się specjalizujemy

Prawo umów

Sukcesja

Podatki

Potrzebujesz wsparcia we własnej sprawie?

Umów się na spotkanie.

Pozostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy w celu ustalenia dogodnego terminu.

Jesteśmy do dyspozycji także zdalnie.

Formularz zamówienia kontaktu

Zeskanuj kod QR telefonem

(dla korzystających z witryny na komputerze lub tablecie)

lub

pobierz wizytówkę prosto na telefon

(dla korzystających z witryny na telefonie)

Call Now Button